תקציר מלבן

סיכום המושגים העיקריים בנושא מלבן, עמ׳ 249 - ת. 7