תקציר עמ' 246 - ת. 11

פתרון תרגיל בו נדרש להוכיח כי מרובע מסוים הוא מקבילית