סיכום המושגים העיקריים בנושא מקבילית, עמ׳ 245 - ת. 4