תקציר עמ' 577 - 578 - 16, 21, 25

חישוב ערכי ביטויים טריגונומטריים על פי פונקציות טריגונומטריות