תקציר הפונקציות הטריגונומטריות של זוויות מיוחדות

הפונקציות הטריגונומטריות של  4/π או (45°), 6/π או (30°) ו- 3/π או (60°)