תקציר עמ' 569 - ת. 31

מציאת ערכי פרמטרים בפונקציה טריגונומטרית על פי נקודת קיצון, מציאת נקודת חיתוך עם ציר ה-y ותחומי עלייה וירידה