תקציר עמ' 564-563 - דוגמה ה'

מציאת ערכי פרמטרים בפונקציה טריגונומטרית על פי נקודת קיצון, מציאת נקודת חיתוך עם ציר ה-y ותחומי עלייה וירידה