תקציר עמ' 568 - ת. 25

תרגיל מסכם בנושא הזזות ומתיחות של פונקציות טריגונומטריות