תקציר עמ' 567 - ת. 13

חקירת פונקציה טריגונומטרית המתקבלת על ידי כיווץ על ציר ה-x, כיווץ של פונקציות טריגונומטריות על ציר ה-x