תקציר עמ' 661-559 - דוגמה ג'

חקירת פונקציה טריגונומטרית המתקבלת על ידי כיווץ