תקציר עמ' 559-558 - דוגמה ב'

חקירת פונקציה טריגונומטרית המתקבלת על ידי מתיחה