תקציר עמ' 558-556 - דוגמה א'

חקירת פונקציה טריגונומטרית המתקבלת על ידי הזזה