תקציר עמ' 555 - ת. 28, 35

חישוב ערכי פונקציית סינוס נתונים, חישוב ערכי פונקציית טנגנס נתונים