תקציר עמ' 554 - ת. 10

פתרון תרגיל בנושא התיאורים הגרפיים והתכונות של שלוש הפונקציות הטריגונומטריות