תקציר התיאור הגרפי של פונקציית הטנגנס ותכונותיה

סרטוט גרף פונקציית הטנגנס, הצגת תכונות פונקציית הטנגנס