תקציר עמ' 553 - ת.  2

תרגיל בנושא התיאור הגרפי והתכונות של פונקציית הקוסינוס