תקציר התיאור הגרפי של פונקציית הקוסינוס ותכונותיה

סרטוט גרף פונקציית הקוסינוס, הצגת תכונות פונקציית הקוסינוס