תקציר התיאור הגרפי של פונקציית הסינוס ותכונותיה

סרטוט גרף פונקציית הסינוס, הצגת תכונות פונקציית הסינוס