הסבר מושגים הקשורים לתכונות של פונקציות טריגונומטריות