תקציר מושגים הקשורים לתכונות של פונקציות

הסבר מושגים הקשורים לתכונות של פונקציות טריגונומטריות