תקציר עמ' 544-543 - ת.  48, 66, 70

מציאת ערכים על פי הגדרת פונקציית הטנגנס, קביעת חיוביות ושליליות ערכים בהסתמך על מעגל היחידה