תקציר הרחבת ההגדרה של פונקציית הטנגנס

הגדרת פונקציית הטנגנס גם לזויות שאינן חדות