תקציר עמ' 543 - ת. 8, 21, 30

מציאת ערכים על פי הגדרת פונקציות הסינוס והקוסינוס, קביעת חיוביות ושליליות ערכים בהסתמך על מעגל היחידה