תקציר הרחבת ההגדרות של פונקציות הסינוס והקוסינוס

הגדרת פונקציית ופונקציית הקוסינוס גם לזויות שאינן זויות חדות, דוגמאות