תקציר חישוב אורך קשת ושטח גיזרה

חישוב זוית מרכזית ברדיאנים המתאימה לקשת נתונה, חישוב הרדיוס והזוית המרכזית של הגיזרה על פי היקף ושטח הגיזרה, עמ׳ 538-537 - ת. 6, 16