תקציר עמ' 536 - ת. 15, 21, 29

חישוב גודל זוית ברדיאנים (הזוית נתונה במעלות), חישוב גודל זוית במעלות (הזוית נתונה ברדיאנים)