תקציר הגדרת הרדיאן

הגדרת הרדיאן, נוסחאות מעבר מרדיאנים למעלות ולהיפך, דוגמאות א׳ - ב׳, ההתאמה בין הרדיאנים במעגל היחידה לציר המספרים