תקציר עמ' 532 - ת. 4, 16, 36, 43

מציאת גודל זוית על פי מספר הסיבובים במעגל, מציאת מספר הסיבובים וכיוונם על פי גודל הזוית, מציאת נקודה על הצירים על פי גודל הזוית, מציאת זוית על פי נקודה או זוית חיובית מתאימה לזוית נתונה