תקציר עמ' 580-579 - ת. 8, 25

מציאת השיפוע של ישר על פי הזוית שיוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה -x, מציאת הזוית שיוצר ישר עם הכיוון החיובי של ציר ה -x