תקציר הקשר בין פונקציית הטנגנס לשיפוע הישר

חישוב הזוית שישר יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה -x, על פי שיפועו ולהיפך, עמ׳ 579 - ת. 3