תקציר שטח גיזרה

חישוב שטח של גיזרה על פי רדיוס המעגל והזוית המרכזית הנשענת על הקשת של הגיזרה, עמ׳ 530 - ת. 6ב