תקציר אורך קשת

חישוב אורך קשת על פי רדיוס המעגל והזוית המרכזית הנשענת על הקשת, הסבר הנוסחה לאורך קשת, עמ׳ 530 - ת. ג2