תקציר עמ' 465 - ת. 21

פתרון תרגיל חזרה מתקדם בנושא משולש ישר זוית, חישוב זוית הבסיס בטרפז ישר זוית