תקציר עמ' 465 - ת. 18

פתרון תרגיל חזרה מתקדם בנושא משולש ישר זוית, חישוב זוית בסיס במשולש שווה שוקיים