פתרון תרגיל חזרה מתקדם בנושא משולש ישר זוית, חישוב זוית בסיס במשולש שווה שוקיים