תקציר עמ' 462 - ת. 2

פתרון תרגיל חזרה בנושא משולש ישר זוית, הבעת קטע בעזרת פרמטרים