תקציר עמ' 462 - דוגמה

פתרון תרגיל חזרה לדוגמה בנושא משולש ישר זוית