תקציר עמ' 461 - ת. 33

תרגיל בנושא משולש ישר זוית ושטחים עם טרפז, הבעת היחס בין שטחי משולשים בטרפז