תרגיל בנושא משולש ישר זוית ושטחים עם טרפז, הבעת היחס בין שטחי משולשים בטרפז