תקציר עמ' 460 - ת. 30

פתרון תרגיל בנושא משולש ישר זוית ושטחים, הבעת שטחי משולשים באמצעות אותיות, הבעת יחס שטחים בעזרת זוית, מציאת זוית על פי יחס