תקציר עמ' 460 - ת. 27

תרגיל בנושא משולש ישר זוית ושטחים עם טרפז, הבעת יחס בין שתי צלעות על פי זוית, הבעת שטח טרפז