תרגיל בנושא משולש ישר זוית ושטחים עם טרפז, הבעת יחס בין שתי צלעות על פי זוית, הבעת שטח טרפז