תקציר עמ' 458 - ת. 19

מציאת שטח משולש על פי שתי צלעות והזוית שביניהן