תקציר עמ' 457 - ת. 11

פתרון בעיה עם משולש שווה שוקיים באמצעות משולש ישר זוית, חישוב אורך קטע על פי יחס בין צלעות וזוית נתונה