תקציר עמ' 456 - ת. 6

פתרון בעיה עם משולש שווה שוקיים באמצעות משולש ישר זוית, מציאת זוית על פי יחס בין שתי צלעות