תקציר עמ' 456 - ת. 4

פתרון בעיה עם טרפז ישר זוית באמצעות משולש ישר זוית, הבעת וחישוב יחס בין צלעות על פי זוית נתונה