תקציר עמ' 454 - ת. 8

מציאת זוית על פי יחס שבין שתי צלעות במלבן, חישוב יחס שטחי משולשים ישרי זוית