תקציר עמ' 453 - דוגמה

מציאת זוית על פי יחס שבין שתי צלעות במלבן, עמ׳ 454 - ת. 5, מציאת זוית על פי יחס שבין שתי צלעות בטרפז