תקציר עמ' 447 - ת.  13

פתרון בעיה עם אותיות של ריבוע החסום במשולש ישר זוית, הבעת צלע הריבוע באמצעות אותיות, חישוב זוית המשולש