תקציר עמ' 447 - ת.  14

פתרון בעיה עם אותיות בריבוע, הבעת שטח הריבוע באמצעות אותיות, חישוב שטח ריבוע