תקציר עמ' 447 - ת. 10

פתרון בעיה עם אותיות במלבן, הבעת שטח והיקף מלבן באמצעות אותיות, חישוב זוית והיקף מלבן