תקציר עמ' 445 - דוגמה

פתרון בעיה עם אותיות בטרפז ישר זוית