תקציר עמ' 444 - ת. 26

הבעת ניצבי משולש ישר זוית באמצעות אותיות, מציאת זוית במשולש ישר זוית באמצעות אותיות