הבעת ניצבי משולש ישר זוית באמצעות אותיות, מציאת זוית במשולש ישר זוית באמצעות אותיות