תקציר עמ' 443 - ת. 20

הבעת צלעות וזויות במשולש שווה שוקיים ומשולש ישר זוית באמצעות אותיות